Betamo Casino Velkomstpakke
Nyheter

Raketech hadde solide resultater i første kvartal 2021

Online partner og innholdsmarkedsleverandør basert på Malta Raketech hadde gode økonomiske resultater i første kvartal 2021, og hadde en imponerende vekst, hovedsakelig drevet av operasjoner i USA og Japan.

“Første kvartal 2021 er et solid kvartal for Raketech. "

Oscar Mühlbach, administrerende direktør, Raketech

Omsetningsvekst fra år til år

Raketech genererte inntekter på 8. € 279 millioner , øke 26. 6% år til år frem til første kvartal 2020-lesing 6. € 538 millioner mens organisk vekst var 5,4% .

Driftsinntektene til kasinoer økte med 4,1% sammenlignet med tremånedersperioden året før, som er 82. 5% samlet, mens sporten var litt forhøyet til 17% og andre inntektsstrømmer redusert fra 5% til 0,5% .

Første kvartal 2021 publiserte en revidert geografisk fordeling av inntektene fra 64. 9% alt importert fra de skandinaviske landene, og resten 35. 1% fra andre markeder, mens denne indikatoren i første kvartal 2020 var mye mer tilbøyelig til fordel for de skandinaviske landene, 85. 8% ned 14. 2% på andre markeder.

"De viktigste drivkreftene for veksten i dette kvartalet var vår innsats i Japan og USA, samt fortsatt sterkt online salg."

Oscar Mühlbach, administrerende direktør, Raketech

Inntektsdiversifisering utover Raketechs svenske hjemmemarkeder stammer fra Japans virksomhet, som alle viktige ytelsesindikatorer (KPIer) På den ene siden ga den rekordmange tall fra trafikk til inntektsgenerering, og på den andre siden en gunstig blanding av Super Bowl-innleveringer og Virginia og Michigan. Japan er ansvarlig for 11% inntekter, mens USA genererte mer 6% , daglig leder i selskapet Oskar Mühlbach understreket i kommentarene.

Det var noen ugunstige faktorer som påvirket resultatene, Oskar Mühlbach bemerket , peker på "lav sesongmessighet i andre markeder, økt spilleavgift i Danmark, Casinofeber er fortsatt lavere enn før og betalingslås i Norge."

Økning i EBITDA og driftsresultat

Raketech booket resultat før renter, skatt, avskrivninger (EBITDA) i høyden 3 €. 205 millioner , øke med 22% fra første kvartal av EBITDA i beløp på 2 EUR. 627 millioner , mens driftsresultatet var på nivået 1 euro. 561 millioner utgjorde 14. 2% innen første kvartal 2020 1 EUR. 367 millioner og driftsmarginen falt fra 20. 9% i første kvartal året før 18. 9% for det rapporterte kvartalet nå.

"Jeg er glad for å si at den positive dynamikken vi viste i fjerde kvartal fortsatte i første kvartal og resulterte i nok et stabilt kvartal."

Oscar Mühlbach, administrerende direktør i Raketech

Resultatet i første kvartal 2021 var 1,1 millioner euro , uendret år til år, til tross for en økning i inntektene og en økning i det totale antallet nye innskuddskunder, fra 32, 278 i første kvartal 2020, innen 39,874 i første kvartal 2021, vekst 23. 5% .

"Raketech-teamet fokuserer for tiden på ensuren, vi maksimerer potensialet til det europeiske fotball-mesterskapet som skal holdes i juni, i tillegg til vår fortsatte innsats for å sikre oppnåelse av strategiske mål når det gjelder geografisk ekspansjon og kommersiell diversifisering gjennom forskning og utvikling, og fusjoner og oppkjøp. ". "

Oscar Mühlbach, administrerende direktør, Raketech

Raketechs administrerende direktør avsluttet sine kommentarer til den vanlige rapporten og uttrykte takknemlighet for avgangen til styreleder Christian Lundberg, som har nektet å bli gjenvalgt og skal erstattes Ulrik Bengtsson .

Tilbake til toppen